Les necessitats bàsiques de son per mantenir les funcions i supervivència de l’organisme es situen sobre una mitjana de 4 o 5 hores de son cada 24 hores. La resta d’hores que dormim contribueixen a millorar el nostre benestar i major qualitat de vida, estimant que en una mitjana de 8,3 hores podria trobar-se el punt òptim de descans. No obstant això, és important matisar que les necessitats tant bàsiques com opcionals de son per aconseguir un rendiment i benestar òptim durant el dia variaran en cada persona, i fins i tot una mateixa persona no té les mateixes necessitats en tots els moments de la seva vida. Com hem repetit, l’organisme tracta de mantenir l’equilibri, i és precisament això el que determina la necessitat de son de cada organisme en cada moment (com més desgast, major necessitat de son).L’increment en les exigències de la vida diària, l’acumulació d’estrès i la disminució del temps dedicat a dormir, fan que l’elecció d’un adequat sistema de descans siga cada dia més important.

La personalització dels sistemes de descans tenint en compte les característiques físiques de l’usuari és una forma d’aconseguir augmentar l’eficiència del son. Això incideix directament en les hores necessàries de son, que són aquelles que ens permeten estar bé durant el dia, sense sentir somnolència fins a la nit següent.

L’enfocament desenvolupat per VISCOFORM és en aquesta línia, i el nostre sistema de personalització amb patent és únic, realitzant per a això un estudi antropomètric i el mesurament de la pressió exercida per cada punt per a la personalització del sistema de descans.

Mapa de presión usado para la personalización del sistema Evolution de Viscoform

Mapa de presión usado para la personalización del sistema Evolution de Viscoform

Per saber més sobre la personalització: Carpeta Zyncro (personalització).

La falta de sueño puede conllevar problemas de productividad

Las necesidades básicas de sueño para mantener las funciones y supervivencia del organismo se sitúan sobre una media de 4 o 5 horas de sueño cada 24 horas. El resto de horas que dormimos contribuyen a mejorar nuestro bienestar y mayor calidad de vida, estimando que en una media de 8,3 horas podría encontrarse el punto optimo de descanso. No obstante, es importante matizar que las necesidades tanto básicas como opcionales de sueño para conseguir un rendimiento y bienestar óptimo durante el día van a variar en cada persona, e incluso una misma persona no tiene las mismas necesidades en todos los momentos de su vida. Como hemos repetido, el organismo trata de mantener el equilibrio, y es precisamente esto lo que determina la necesidad de sueño de cada organismo en cada momento (cuanto más desgaste, mayor necesidad de sueño). El incremento en las exigencias de la vida diaria, la acumulación de estrés y la disminución del tiempo dedicado al sueño, hacen que la elección de un adecuado sistema de descanso sea cada día mas importante.

La personalización de los sistemas de descanso teniendo en cuenta las características físicas del usuario es una forma de conseguir aumentar la eficiencia del sueño. Esto incide directamente en las horas necesarias de sueño, que son aquellas que nos permiten estar bien durante el día, sin sentir somnolencia hasta la noche siguiente.

El enfoque desarrollado por Viscoform es en esta línea, y nuestro sistema de personalización (pendiente de patente) es único, realizando para ello un estudio antropométrico y la medición de la presión ejercida por cada punto para la personalización del sistema de descanso.

Mapa de presión usado para la personalización del sistema Evolution de Viscoform

Mapa de presión usado para la personalización del sistema Evolution de Viscoform

Para saber mas sobre la personalización: Carpeta Zyncro (personalización)

Comparte:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que tengas la mejor experiencia de usuario. Si continúas navegando estás dando tu consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pincha el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
X